Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Parlament Europejski przyjął zmiany w przepisach o redukcji, wielokrotnym użyciu i recyklingu opakowań
Parlament przyjął stanowisko w sprawie przepisów dotyczących opakowań w całej UE, aby rozwiązać problem stale rosnącej ilości odpadów oraz zwiększyć ponowne ich wykorzystywanie i recykling.

  • Mniej niepotrzebnych opakowań i odpadów
  • Zakaz stosowania "trwałych chemikaliów " w opakowaniach żywności
  • Każdy Europejczyk generuje prawie 190 kg odpadów opakowaniowych rocznie

22 listopada 2023 r. Posłowie zatwierdzili sprawozdanie, które jest stanowiskiem Parlamentu w negocjacjach z rządami UE, 426 głosami za, 125 przeciw, przy 74 wstrzymujących się.


Zmniejszenie ilości opakowań, ograniczenie niektórych ich rodzajów i zakaz stosowania "trwałych chemikaliów"


Oprócz ogólnych celów redukcji opakowań zaproponowanych w rozporządzeniu (5% do 2030 r., 10% do 2035 r. i 15% do 2040 r.), posłowie chcą wyznaczyć konkretne cele redukcji opakowań z tworzyw sztucznych (10% do 2030 r., 15% do 2035 r. i 20% do 2040 r.).


Posłowie chcą zakazać sprzedaży bardzo lekkich plastikowych toreb na zakupy (poniżej 15 mikronów), chyba że jest to wymagane ze względów higienicznych lub jako podstawowe opakowanie żywności luzem, aby zapobiec marnowaniu żywności. Proponują również znaczne ograniczenie stosowania niektórych formatów opakowań jednorazowych, takich jak miniaturowe opakowania hotelowe na produkty toaletowe i folia termokurczliwa na walizki na lotniskach.


Aby zapobiec negatywnym skutkom zdrowotnym, posłowie wzywają do wprowadzenia zakazu stosowania tak zwanych "trwałych chemikaliów" (per- i polifluorowanych substancji alkilowych lub PFAS) oraz bisfenolu A w opakowaniach mających kontakt z żywnością.


Zachęcanie konsumentów do opakowań wielokrotnego użytku

Posłowie dążą do stworzenia przejrzystych wymogów dotyczących ponownego użycia lub ponownego napełnienia opakowań. Końcowi dystrybutorzy napojów i żywności na wynos w sektorze usług gastronomicznych, tacy jak hotele, restauracje i kawiarnie, powinni dać konsumentom możliwość przyniesienia własnego pojemnika.


Lepsza zbiórka i recykling odpadów opakowaniowych


Nowe przepisy wymagają, aby wszystkie opakowania nadawały się do recyklingu, spełniając surowe kryteria, które zostaną określone w prawodawstwie wtórnym. Przewidziano pewne tymczasowe wyjątki dotyczące, na przykład, drewnianych i woskowanych opakowań na żywność.

Posłowie chcą, aby kraje UE zapewniły, że 90% materiałów zawartych w opakowaniach (plastik, drewno, metale żelazne, aluminium, szkło, papier i tektura) będzie zbierane oddzielnie do 2029 roku.


Cytat


Sprawozdawczyni Frédérique Ries (Renew, BE) powiedziała: "Niedawne wydarzenia w Europie, a zwłaszcza w Belgii, dotyczące zanieczyszczenia wody chemikaliami PFAS, wskazują na pilną potrzebę podjęcia działań. Głosując za zakazem stosowania "trwałych" substancji zanieczyszczających w opakowaniach żywności, Parlament Europejski pokazał, że dąży do ochrony zdrowia europejskich obywateli. Jeśli chodzi o tworzywa sztuczne, umowa została wypełniona, ponieważ moje sprawozdanie legislacyjne dotyczy sedna sprawy, ustanawiając surowsze cele w zakresie redukcji odpadów w stosunku do opakowaniach z tworzyw sztucznych. Niestety, jeśli chodzi o gospodarkę o obiegu zamkniętym, a w szczególności o zapobieganie, wynik głosowania plenarnego nie jest tak pozytywny i ignoruje rzeczywistość, którą pokazują liczby: 30% wzrost do 2030 r., jeśli nie podejmiemy działań teraz. Spośród 3R (Reduce, Reuse, Recycle) tylko recykling wyszedł bez szwanku. Koniec jednorazowych opakowań jest wciąż bardzo odległy!"


Kolejne kroki


Parlament jest gotowy do rozpoczęcia rozmów z rządami krajowymi na temat ostatecznego kształtu ustawy, po tym jak Rada przyjmie swoje stanowisko.


Kontekst


W 2018, sektor produkcji opakowań wygenerował w UE obrót w wysokości 355 mld EUR. Jest to stale rosnące źródło odpadów, których łączna ilość w UE wzrosła z 66 mln ton w 2009 roku, do 84 mln ton w 2021 roku. W 2021 każdy Europejczyk wytwarzał 188,7 kg odpadów opakowaniowych rocznie, a liczba ta ma wzrosnąć do 209 kg w 2030 roku, jeśli nie zostaną podjęte żadne działania.


Przyjmując niniejsze sprawozdanie, Parlament odpowiada na oczekiwania obywateli dotyczące budowania gospodarki o obiegu zamkniętym, unikania odpadów, stopniowego wycofywania opakowań niezrównoważonych i zwalczania stosowania jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych, zgodnie z wnioskami 5 ust. 1, 5 ust. 3, 5 ust. 4, 5 ust. 5, 11 ust. 1, 11 ust. 4 i 20 ust. 3 konkluzji Konferencji w sprawie przyszłości Europy.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij