Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Na szczycie COP28 UE zapowiada wsparcie finansowe w wysokości 175 mln euro na ograniczenie emisji metanu
Na szczycie UE i jej państwa członkowskie ogłosiły, że przeznaczą 175 mln EUR na wsparcie sprintu finansowego dotyczącego metanu, aby przyspieszyć redukcję emisji metanu. Fundusze te pomogą przyspieszyć wysiłki rządu, przemysłu i organizacji filantropijnych na rzecz zmniejszenia emisji metanu w całym sektorze energetycznym, w tym poprzez umożliwienie rewolucji w zakresie danych metanowych z wykorzystaniem nowych satelitów.

Nietrwałe czynniki powodujące zmianę klimatu, takie jak metan, podtlenek azotu, wodorofluorowęglowodory i ozon w troposferze, odpowiadają za ponad połowę dzisiejszego ocieplenia.  W ramach globalnego zobowiązania dotyczącego metanu, zainicjowanego przez UE i USA, ponad 150 państw realizuje obecnie zbiorowy cel, jakim jest ograniczenie do 2030 r. globalnych antropogenicznych emisji metanu do atmosfery o co najmniej 30 proc. w stosunku do poziomu z 2020 r. Ta globalna inicjatywa pomoże zwiększyć prawdopodobieństwo realizacji celu porozumienia paryskiego, czyli ograniczenia skali ocieplenia do 1,5 °C.


Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła: Ograniczenie emisji metanu ma istotne znaczenie dla wypełnienia wynikającego z porozumienia paryskiego zobowiązania do nieprzekroczenia poziomu 1,5 stopnia. Każdy ułamek stopnia może natychmiast przyhamować wzrost temperatury na świecie. Dysponujemy narzędziami, które pozwalają ograniczyć marnotrawstwo gazu polegające na uwalnianiu go do atmosfery i spalaniu w pochodni oraz wykorzystywać odzyskane zasoby do sprawiedliwej transformacji energetycznej. Drogą do osiągnięcia tego celu jest system „Wy gromadzicie, my kupujemy”. Dzięki kwocie 175 mln euro zebranej w ramach inicjatywy Methane Finance Sprint pomagamy również działać krajom o niskim i średnim dochodzie. 


W swoim oświadczeniu przewodnicząca Ursula von der Leyen przedstawiła pierwsze w historii prawo UE mające na celu ograniczenie emisji metanu w sektorze energetycznym przewidujące najwyższe na świecie standardy pomiaru, wykrywania i powstrzymywania emisji w UE i na całym świecie. UE i jej państwa członkowskie zapowiedziały przeznaczenie 175 mln euro na wsparcie inicjatywy Methane Finance Sprint mającej na celu przyspieszenie redukcji metanu. Fundusze te pomogą skonsolidować wysiłki rządu, przemysłu i darczyńców na rzecz ograniczenia emisji metanu w całym sektorze energetycznym, między innymi poprzez wywołanie rewolucji w dziedzinie pozyskiwania i analizy danych na temat metanu dzięki wykorzystaniu nowych satelitów.


Przewodnicząca Ursula von der Leyen zapowiedziała również, że przed COP29 Komisja opracuje plan działania na rzecz globalnego wdrożenia systemu „Wy gromadzicie, my kupujemy”. System ten zachęca firmy do wychwytywania i komercjalizacji gazu, który w przeciwnym zostałby zmarnowany poprzez uwolnienie do atmosfery lub spalanie w pochodni, co pozytywnie wpłynie na ochronę klimatu i bezpieczeństwo energetyczne. UE i Algieria będą wspólnie pilotować realizację tego programu.


Kontekst


Globalne zobowiązanie dotyczące metanu, zainicjowane przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen i prezydenta Joe Bidena na COP26 w 2021 r., jest główną platformą koordynacyjną w dziedzinie globalnej redukcji emisji metanu. Ponad 150 sygnatariuszy zobowiązało się do redukcji antropogenicznych emisji metanu o co najmniej 30 proc. do 2030 r. z naciskiem na sektory energii, rolnictwa i odpadów. Silne globalne poparcie dla zobowiązania świadczy o rosnącym poparciu dla szybkiej redukcji emisji metanu.   Inicjatywie współprzewodniczą UE i Stany Zjednoczone we współpracy z dwoma organami UNEP, a mianowicie Koalicją na rzecz Klimatu i Czystego Powietrza (CCAC) oraz Międzynarodowym Obserwatorium Emisji Metanu (IMEO). Za pośrednictwem CCAC dzięki globalnemu zobowiązaniu dotyczącemu metanu ponad 50 krajów uzyskało wsparcie przy opracowaniu krajowych planów działania w dziedzinie metanu, a za pośrednictwem IMEO przeprowadzono szereg badań naukowych i opracowano system ostrzegania o emisjach metanu i reagowania na zdarzenia powodujące nieproporcjonalnie wysoką emisję. W tym roku Kanada, Sfederowane Stany Mikronezji, Niemcy, Japonia i Nigeria weszły do światowej awangardy krajów, które przystąpiły do zobowiązania dotyczącego metanu obok UE i USA.


UE zapewnia wsparcie techniczne, polityczne i finansowe w działaniach na rzecz redukcji emisji metanu, w tym za pośrednictwem systemu „Wy gromadzicie, my kupujemy”, gwarantując jednocześnie wdrożenie nowych przepisów dotyczących emisji metanu.


1 grudnia międzynarodowe obserwatorium emisji metanu UNEP opublikowało pierwsze publiczne dane dotyczące emisji metanu za pośrednictwem swojego systemu ostrzegania o emisjach metanu i reagowania na nie jako kolejny krok w kierunku skutecznego śledzenia takich emisji. To kolejny konkretny krok wspierający wdrożenie zainicjowanej w 2022 r. ścieżki energetycznej globalnego zobowiązania dotyczącego metanu.


Źródło: KE


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij