Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Komisja proponuje nowe przepisy poprawiające dobrostan zwierząt
Zgodnie z zapowiedzią zawartą w strategii „Od pola do stołu” – programie działań na rzecz zrównoważonego rolnictwa i produkcji żywności w ramach Europejskiego Zielonego Ładu – Komisja zaproponowała dziś największą od 20 lat reformę unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt podczas transportu.

Pakiet obejmuje gruntowną nowelizację obecnie obowiązujących unijnych przepisów regulujących transport zwierząt, która wpłynie na poprawę dobrostanu 1,6 mld zwierząt transportowanych co roku na terytorium UE i wywożonych z UE. Nowe przepisy uwzględniają najnowszą wiedzę naukową oraz rozwój technologiczny.

Komisja zaproponowała dziś również odpowiedź na europejską inicjatywę obywatelską „Europa wolna od futer”, która wzywa do wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych i sprzedaży produktów zawierających futro zwierzęce na jednolitym rynku. Komisja z zadowoleniem przyjmuje przedmiotową inicjatywę i przyznaje, że kwestia dobrostanu zwierząt budzi głębokie zaniepokojenie europejskich obywateli.


Lepsze przepisy dotyczące transportu zwierząt


Obowiązujące przepisy UE dotyczące transportu zwierząt mają 20 lat. Nie uwzględniają one już obecnych realiów, najnowszych ustaleń i zaleceń naukowców, celów zrównoważonego rozwoju ani uzasadnionych obaw obywateli, jeśli chodzi o dobrostan zwierząt. Dzisiejszy wniosek legislacyjny koncentruje się zatem na istotnych obszarach, które mają zasadnicze znaczenie dla poprawy dobrostanu zwierząt podczas transportu:

  • Skróceniu ulegnie czas przewozu, a w przypadku długich tras wymagane będą przerwy, podczas których należy wyprowadzić zwierzęta z pojazdu, zapewnić im odpoczynek, nakarmić i napoić. Szczególne zasady dotyczyć będą zwierząt przeznaczonych do uboju oraz zwierząt wrażliwych, takich jak nieodsadzone cielęta i zwierzęta ciężarne.
  • Minimalna dopuszczalna przestrzeń przeznaczona dla różnych zwierząt zostanie zwiększona i dostosowana do poszczególnych gatunków.
  • Transport w ekstremalnych temperaturach będzie podlegał rygorystycznym ograniczeniom, np. jeżeli temperatura przekroczy 30 stopni, możliwy będzie jedynie transport nocny. Ponadto gdy temperatura spadnie poniżej 0 stopni, pojazdy drogowe muszą być zakryte, a część, w której znajdują się zwierzęta, powinna mieć regulowaną temperaturę w celu ochrony zwierząt przed wiatrem i chłodem podczas podróży. Jeżeli temperatura spadnie poniżej -5 stopni, poza powyższymi środkami czas transportu nie może przekraczać 9 godzin.
  • Zaostrzone zostaną przepisy dotyczące eksportu żywych zwierząt z Unii, m.in. poprzez ściślejsze kontrole w państwach trzecich pozwalające sprawdzić, czy stosowane tam normy są równoważne normom obowiązującym w UE.
  • Zwiększymy wykorzystanie narzędzi cyfrowych, aby ułatwić egzekwowanie przepisów transportowych (np. pozycjonowanie pojazdów w czasie rzeczywistym, centralna baza danych).

Odpowiedź na europejską inicjatywę obywatelską „Europa wolna od futer”


Komisja odpowiedziała dziś również na europejską inicjatywę obywatelską. W inicjatywie „Europa wolna od futer” wzywa się Komisję do podjęcia działań w celu zakazania: (i) hodowli i uśmiercania zwierząt wyłącznie lub głównie do celów produkcji futer oraz (ii) wprowadzania na rynek unijny futer zwierząt hodowlanych i produktów zawierających takie futra. W inicjatywie poruszono istotne kwestie dotyczące ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, które Komisja oceni zgodnie z podejściem „Jedno zdrowie” opartym na podstawowej zasadzie, że zdrowie ludzi, zdrowie zwierząt i dobry stan środowiska są ze sobą nierozerwalnie powiązane.


Komisja zleciła Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opracowanie opinii naukowej na temat dobrostanu zwierząt hodowanych na futro.  Opierając się na tych informacjach naukowych oraz na ocenie skutków gospodarczych i społecznych, Komisja wypowie się w sprawie najbardziej odpowiednich działań.


Co dalej?


Oba wnioski ustawodawcze zostaną teraz przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Jeżeli chodzi o europejską inicjatywę obywatelską, EFSA rozpocznie ocenę naukową na podstawie wniosku Komisji, a do marca 2025 r. wyda opinię naukową.


Zgodnie z zapowiedziami zawartymi w strategii „Od pola do stołu” Komisja będzie również kontynuować prace przygotowawcze nad innymi wnioskami dotyczącymi dobrostanu zwierząt.


Dodatkowe informacje: KE


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij