Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Światowy Szczyt Ministrów Rolnictwa
W Berlinie, równolegle z targami Zielony Tydzień, odbyło się Globalne Forum Żywności i Rolnictwa, w którym wzięli udział ministrowie ds. rolnictwa z ponad 70 państw z całego świata oraz przedstawiciele kilkunastu organizacji międzynarodowych.

Tegoroczne hasło Forum to „Systemy żywnościowe dla naszej przyszłości: połączenie sił na rzecz wyeliminowania głodu na świecie”. Polskę reprezentował minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski. 

Spotkanie zakończyło się wydaniem wspólnego komunikatu, w którym ministrowie określili swoje zobowiązania m.in. w zakresie problemu głodu na świecie, wspierania odpornych i zrównoważonych łańcuchów dostaw, czy  ograniczenia strat i marnotrawstwa żywności ministrowie.

W kwestii promowania zrównoważonej produkcji ministrowie zobowiązali się do:

 • kontynuowania transformacji w kierunku zrównoważonego, odpornego rolnictwa i systemów żywnościowych oraz do wdrożenia Agendy 2030 dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, w szczególności celu 2 „Zero głodu";
 • dążenia do zmniejszenia negatywnego wpływu rolnictwa i produkcji żywności na środowisko, klimat i różnorodność biologiczną oraz do zwiększenia jego pozytywnego wpływu;
 • promowania korzystnych dla zdrowia wyborów w zakresie konsumpcji żywności, zdrowej diety oraz ograniczenia strat i marnotrawstwa żywności;
 • promowania zrównoważonych praktyk zarządzania produkcją zwierzęcą w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w sektorze rolnym;
 • promowania uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych;
 • promowania skutecznego zarządzania wodą, glebą i nawozami;
 • wspierania badań i innowacji w rolnictwie.

W kwestii wspierania odpornych i zrównoważonych łańcuchów dostaw ministrowie zobowiązali się do:

 • wspierania wielostronnego systemu handlowego opartego na otwartych, bezpiecznych i przejrzystych zasadach, którego podstawą będzie WTO;
 • wzmocnienia pozycji rolników, w szczególności drobnych i średnich, w celu ułatwienia ich udziału w rynkach i produkcji;
 • dbania o dostępność i przystępność cenową bezpiecznej i pożywnej żywności dla wszystkich.

W kwestii ograniczenia strat i marnotrawstwa żywności ministrowie zobowiązali się do:

 • ograniczenia strat i marnotrawstwa żywności w całym łańcuchu wartości (Celem do osiągnięcia jest zmniejszenie o połowę globalnego marnotrawstwa żywności na mieszkańca, na poziomie detalicznym i konsumenckim oraz zmniejszenie strat żywności w łańcuchach produkcji i dostaw do 2030 r.);
 • zwiększenia inwestycji w badania i rozwój, w szczególności w zakresie zapobiegania i ograniczania strat żywności po zbiorach oraz podczas przechowywania i transportu;
 • dążenia do promowania przekazywania resztek żywności lub żywności zbliżającej się do końca okresu przydatności do spożycia;
 • wspierania rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym;
 • promowania edukacji konsumentów i inicjatyw informujących na temat sposobów zapobiegania i ograniczania marnowania żywności.

W kwestii wzmocnienia grup szczególnie wrażliwych społecznie ministrowie zobowiązali się do:

 • działań na rzecz zapewnienia dostępnej i przystępnej cenowo żywności dla wszystkich, szczególnie grup wrażliwych: kobiet, dzieci, osób zagrożonych marginalizacją, dyskryminacją i ubóstwem;
 • opracowania polityk mających na celu przyciągnięcia młodzieży, kobiet i nowych pracowników do sektora rolno-spożywczego oraz do wzmocnienia współtworzenia i transferu wiedzy i umiejętności w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb wszystkich osób pracujących w tym sektorze oraz wzmocnienia globalnego i lokalnego bezpieczeństwa żywnościowego;
 • dążenia do poprawy dostępu do zasobów produkcyjnych, takich jak ziemia, woda, finansowanie, nasiona, nawozy i zasoby genetyczne, w szczególności dla grup wrażliwych.

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij