Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Konieczność złożenia sprawozdania za 2023 rok w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
31 marca 2024 r. mija termin złożenia sprawozdania za 2023 r. w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Od roku sprawozdawczego 2023 wielkość produkcji każdego zakładu przedkłada się zgodnie z zasadami określonymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2022/142 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany decyzji wykonawczej (UE) 2019/1741 w odniesieniu do sprawozdawczości dotyczącej wielkości produkcji i w sprawie sprostowania tej decyzji wykonawczej. Zgodnie z ww. decyzją wielkość produkcji wyraża się w jednostce/wskaźniku określonym w części 2 ust. 3 załącznika do ww. decyzji.


O ile nie wskazano inaczej, dane dotyczące wielkości produkcji obejmują całkowitą rentowną produkcję danego zakładu i zawierają sumę wszystkich produktów z danego roku, które są sprzedawane, przechowywane na miejscu oraz wykorzystywane na miejscu do dalszego przetwarzania. Wyklucza się sumę produktów, które uległy zepsuciu, zostały odrzucone lub nie odpowiadają wymaganiom.


Przykład:

Dla głównego rodzaju działalności zakładu oznaczonego kodem 7 a) (i), zgodnie z ww. decyzją stosuje się wskaźnik produkcji „Liczba dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza”. W trakcie tworzenia sprawozdania w zakładce Dodatkowe Informacje w wierszu Jednostka do wielkości produkcji spośród listy rozwijanej należy wybrać Liczba dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) - Rodzaj działalności 7(a)(i).


Wykaz rodzajów produkcji objętych obowiązkiem sprawozdawczym znajduje się w załączniku do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 166/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE.


Źródło: GIOŚ


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij