Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Relacja z konferencji PFPŻ ZP pt.: „Aktualne wyzwania dla rynku żywnościowego - wybrane działania Prezesa UOKiK i KOWR oraz doświadczenia przedsiębiorców”
Konferencja pt. “Aktualne wyzwania dla rynku żywnościowego - wybrane działania Prezesa UOKiK i KOWR oraz doświadczenia przedsiębiorców” odbyła się 21 marca 2024 r. w formule online. Organizatorami byli Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP) oraz kwartalnik „Food-Lex”, a partnerem merytorycznym konferencji była kancelaria Eversheds Sutherland.

W programie konferencji znalazły się prezentacje na tematy takie jak:

  • Ostatnie praktyki i orzecznictwo w zakresie przewagi kontraktowej
  • Monitorowanie obowiązku zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych – doświadczenia KOWR
  • Fundusz Ochrony Rolnictwa – doświadczenia i praktyka KOWR
  • Ostatnie zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów
  • Umowy dystrybucyjne po reformie prawa unijnego
  • Umowy na kontraktacje w praktyce.

Konferencja była adresowana do wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej w całym łańcuchu żywnościowym, a szczególnie dla przedstawicieli firm produkcyjnych i handlowych, osób odpowiedzialnych za rozwój firmy.

 

Pierwszą prezentację pt. „Ostatnie praktyki i orzecznictwo w zakresie przewagi kontraktowej” przedstawili eksperci Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Paweł Kuźma, adwokat, dyrektor Departamentu Przewagi Kontraktowej UOKiK w Warszawie oraz Jacek Marczak, radca prawny, zastępca dyrektora Delegatury UOKiK w Bydgoszczy. W trakcie wystąpienia Prelegenci podsumowali i omówili praktykę decyzyjną i kluczowe obszary interwencji Prezesa UOKiK w zakresie przewagi kontraktowej w 2023 r. oraz orzecznictwo sądowe dotyczące spraw z zakresu przewagi kontraktowej.


Kolejne zagadnienie pt. „Monitorowanie obowiązku zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych – doświadczenia KOWR” przedstawiła Bożena Kotwas, kierownik Wydziału Regulacji Rynków KOWR. W swoim wystąpieniu Prelegentka odwołała się do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1502, ze. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.) wskazując na obowiązkowe elementy umowy oraz konsekwencje ich braku. Dzięki prezentacji uczestnicy konferencji poznali także najczęściej pojawiające się nieprawidłowości, co pozwala na ich uniknięcie przy tworzeniu nowych wzorów umów.

 

Następny temat „Fundusz Ochrony Rolnictwa – doświadczenia i praktyka KOWR” omówili eksperci Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Paweł Poleski, zastępca dyrektora Departamentu Interwencji Rynkowych oraz Monika Mroczek, kierownik Wydziału obsługi Funduszu Ochrony Rolnictwa. Prelegenci przypomnieli, jaki jest cel ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa oraz szczegółowo omówili zagadnienia dotyczące deklaracji i samej wpłaty na ten fundusz, w tym ich prawidłowych terminów.

 

Dr Dariusz Aziewicz, radca prawny w zespole Commercial w polskim biurze Eversheds Sutherland omówił dwa zagadnienia: „Ostatnie zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów” oraz „Umowy dystrybucyjne po reformie prawa unijnego”. W trakcie pierwszego wystąpienia Prelegent odniósł się do nowelizacji  ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów mającej na celu implementację przepisów dyrektywy ECN+ szczegółowo omawiając odpowiedzialność spółek matek i grup kapitałowych oraz kwestie dotyczące antykonkurencyjnych praktyk związków przedsiębiorców. Podczas drugiego wystąpienia Ekspert kancelarii Eversheds Sutherland omówił  konsekwencje reformy porozumień dystrybucyjnych w unijnym i polskim prawie konkurencji, w tym zagadnienia zwiększenia ochrony dystrybutorów selektywnych i dystrybucji wyłącznej.

 

Konferencję zamknęła prezentacja Aleksandry Hawrylak-Żyjewskiej, specjalisty ds. prawa żywnościowego w Związku Producentów Cukru w Polsce (ZPC) pt. „Umowy na kontraktacje w praktyce”. Ekspertka odniosła się do zapisów aktów prawnych regulujących zawieranie umów na dostarczanie produktów rolnych. Dzięki prezentacji uczestnicy webinaru zapoznali się z postanowieniami Ogólnopolskiego Porozumienia Branżowego zawartego w 2017 r. przez ZPC i Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego dotyczącego projektu umowy kontraktacji na kolejny rok gospodarczy, której treść wypracowywana jest w ramach negocjacji.

 

Wydarzenie otworzyła i moderowała Magdalena Osińska, radca prawny, dyrektor Działu Prawnego PFPŻ ZP.

 

Dziękujemy wszystkim Prelegentom za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, a uczestnikom za obecność i dyskusję. Informacje o naszych kolejnych wydarzeniach dostępne są na naszej stronie internetowej.


Patroni konferencji:

  • Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
  • Związek Polskich Przetwórców Mleka
  • Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
  • Związek POLSKIE MIĘSO

 

aktualne_wyzwania_dla_rynku_zywnosciowego_2024-1

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij