Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Pozostałości pestycydów w żywności: Najnowsze dane
Na podstawie swojej oceny Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) konkluduje, że ryzyko dla zdrowia konsumentów wynikające z szacowanej ekspozycji na pozostałości pestycydów w testowanych produktach spożywczych jest niskie.

W 2022 r. w Unii Europejskiej przeanalizowano rekordową liczbę 110,829 próbek żywności, co stanowi wzrost o jedną czwartą w porównaniu z rokiem 2021. Wyniki są obiecujące – 96.3% próbek mieściło się w dozwolonych prawem limitach.

W ramach koordynowanego programu kontroli UE (EU MACP), który objął 11,727 próbek, aż 98.4% było zgodnych z normami.
51.4% próbek nie zawierało wykrywalnych poziomów pozostałości, 47% zawierało jedną lub więcej substancji w stężeniach nieprzekraczających maksymalnych dopuszczalnych poziomów (MRLs), a tylko 1.6% przekraczało dozwolone limity.
Trendy dotyczące pozostałości pestycydów w analizowanych 12 produktach spożywczych pokazują, że ogólny wskaźnik przekroczeń MRL nieznacznie spadł z 2% w 2019 roku do 1.6% w 2022 roku.

Szczegółowe wyniki wszystkich programów kontrolnych są dostępne na stronie EFSA za pośrednictwem interaktywnego narzędzia wizualizacji danych, które jest ulepszane każdego roku, aby dane były bardziej dostępne dla osób niebędących specjalistami.

Ciekawostką jest, że w próbkach mleka krowiego i tłuszczu wieprzowego nie stwierdzono przekroczeń MRL w 2022 r., podobnie jak w latach 2019 i 2016.

Na podstawie swojej oceny, EFSA konkluduje, że ryzyko dla zdrowia konsumentów wynikające ze szacowanej ekspozycji na pozostałości pestycydów w testowanych produktach spożywczych jest niskie. Jednakże raport zawiera szereg zaleceń mających na celu zwiększenie efektywności europejskich systemów kontroli pozostałości pestycydów.

Jeśli chodzi o Polskę, raport zawiera również narodowe podsumowania analiz pozostałości pestycydów wykonanych w 2022 r. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące Polski, warto odnieść się do pełnego raportu lub narodowego podsumowania dostępnego w ramach publikacji EFSA>>

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij