Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > Samoregulacja reklamy żywności skierowanej do dzieci > Definicje

O samoregulacji
Definicje
Kryteria żywieniowe
Do pobrania
Definicje
Użyte w Porozumieniu Nadawców Telewizyjnych w sprawie zasad rozpowszechniania Reklam i Wskazań sponsorskich dotyczących artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana określenia oznaczają:

Audycja dla dzieci – audycja telewizyjna w rozumieniu Ustawy o radiofonii i telewizji, która ze względu na porę nadawania (w godzinach: od godz. 6:00 do godz. 20:00) i treść jest adresowana (skierowana) głównie do odbiorców (dzieci) w wieku od 4 (czterech) do 12 (dwunastu) lat;

Kryteria żywieniowe – dokument pt. „Kryteria żywieniowe do samoregulacji dotyczącej reklamy żywności skierowanej do dzieci w wieku poniżej 12 roku życia” z grudnia 2013 roku, opracowany przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców z siedzibą w Warszawie, przekazany Nadawcom telewizyjnym przez Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy z siedzibą w Warszawie, zgodnie z treścią oświadczenia stanowiącego załącznik nr 13 do Porozumienia, zweryfikowany przez Instytut Żywności i Żywienia z siedzibą w Warszawie;

Nadawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub osobowa spółka handlowa, która tworzy i zestawia program telewizyjny oraz rozpowszechnia go lub przekazuje innym osobom w celu rozpowszechniania;

Program telewizyjny – uporządkowany zestaw audycji, przekazów handlowych lub innych przekazów, rozpowszechniany w całości, w sposób umożliwiający jednoczesny odbiór przez odbiorców w ustalonym przez Nadawcę układzie;

Reklama – przekaz handlowy pochodzący od Reklamodawcy w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub usług;

Reklamodawca – podmiot publiczny lub prywatny zlecający rozpowszechnianie Reklam i Wskazań sponsorskich w programach telewizyjnych;

Strony – stronami Porozumienia są Nadawcy telewizyjni, którzy zawarli Porozumienie lub inni Nadawcy, którzy złożą pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Porozumienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do Porozumienia);

Ustawa o radiofonii i telewizji – ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. (t. jedn. Dz.U.2011.43.226 z późn. zm.);

Wskazanie sponsorskie – wskazanie zawierające nazwę, firmę, znak towarowy lub inne oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę lub jego działalność, odniesienie do jego towarów, usług lub ich znaku towarowego.

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij