Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > MAPA SERWISU

MAPA SERWISU
 HOME
 AKTUALNOŚCI
 Kim jesteśmy
 Rada Naukowa przy PFPŻ ZP
 Działania Rady Naukowej PFPŻ ZP
 Program grantowy PFPŻ ZP w roku akademickim 2014/2015
 Program stypendialny PFPŻ ZP w latach akademickich 2011/2012 oraz 2012
 Posiedzenia Rady Naukowej PFPŻ ZP
 Staże dla studentów kierunków związanych z żywnością i żywieniem
 Statut PFPŻ
 Zareklamuj się
 Baner reklamowy
 Ogłoszenie reklamowe
 Misja związku
 Korzyści
 Komisje
 Komisja ds. legislacji i bezpieczeństwa żywności
 Komisja ds. żywienia
 Komisja ekonomiczna
 Komisja ds. komunikacji
 Struktura
 Członkowie
 Biuro zarządu
 Dołącz do nas
 Kontakt
 Kwartalnik Food - Lex
 RSS
 USTAWA BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
 Wykaz rozporządzeń wykonawczych
 Działania
 Seminaria i Konferencje
 Archiwum:
  Konferencja „Znakowanie produktów spożywczych – najnowsze
 "Jakość i marka" - Bruksela 2000
 "Nowe przepisy żywnościowe - konsekwencje dla przemysłu spożywczego"
 "Nowe wymagania w zakresie jakości handlowej produktów spożywczych"
 „Nowe przepisy dotyczące środków spożywczych specjalnego przezna
 „Stosowanie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych - nowe ustalen
 „Wybrane przepisy wykonawcze do ustawy o bezpieczeństwie żywnośc
 „Zasady stosowania Dobrowolnego Systemu Znakowania Wartością Odż
 26 Sesja Komisji Komitetu Żywnościowego FAO/WHO na Europę
 Akademia PFPŻ ZP - jakość i bezpieczeństwo żywności
 Akademia PFPŻ ZP - jakość i bezpieczeństwo żywności
 Akademia PFPŻ ZP - jakość i bezpieczeństwo żywności
 Akademia PFPŻ ZP - jakość i bezpieczeństwo żywności
 Akademia PFPŻ ZP - jakość i bezpieczeństwo żywności
 Akademia PFPŻ ZP - jakość i bezpieczeństwo żywności
 Europejski Dzień Konsumenta - 2000
 Forum 100 - Doroczna Gala Przemysłu Żywnościowego
 Forum 100 - Doroczna Gala Przemysłu Żywnościowego
 Forum 100 - Międzybranżowe Spotkanie Kadry Zarządzającej Przemysłu Żyw
 FORUM 100 - Pierwsze Międzybranżowe Spotkanie Kadry Zarządzającej Prze
 Forum 100 - Trzecie Międzybranżowe Spotkanie Kadry Zarządzającej Przem
 Konferencja "Bezpieczeństwo żywności i żywienia – zmiany prawne
 Konferencja "Dodatki do żywności z uwzględnieniem aromatów"
 Konferencja "Dodatki do żywności"
 Konferencja "Gospodarka opakowaniami zwrotnymi w przedsiębiorstwie"
 Konferencja "Informowanie konsumentów o produktach spożywczych w świet
 Konferencja "Kontrola bezpieczeństwa i jakości żywności w praktyceR
 Konferencja "Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością,
 Konferencja "Opakowania w przemyśle spożywczym – aspekty prawne
 Konferencja "Pozasądowe metody rozwiązywania sporów konsumenckich w br
 Konferencja "Reklamacje w łańcuchu żywnościowym"
 Konferencja "Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w sektorze spożywczym
 Konferencja "Stosowanie dodatków do żywności - aktualny stan prawny"
 Konferencja "Technologiczne aspekty obniżenia poziomu akryloamidu w ży
 Konferencja "Urzędowa kontrola i nadzór w przemyśle spożywczym"
 Konferencja "Urzędowa kontrola żywności"
 Konferencja "Współpraca z detalicznymi sieciami wielkopowierzchniowymi
 Konferencja "Zarządzanie łańcuchem dostaw w przemyśle spożywczym"
 Konferencja "Zasady współpracy z sieciami detalicznymi – umowy,
 Konferencja "Zmiany w organizacji transportu w 2011 r. i jej skutki dl
 Konferencja "Znakowanie – informacja dla konsumenta"
 Konferencja "Znakowanie produktów spożywczych – nowe wymagania u
 Konferencja "Znakowanie produktów żywnościowych"
 Konferencja "Znakowanie środków spożywczych – nowe wymagania pra
 Konferencja „Bezpieczeństwo opakowań do żywności”
 Konferencja „Informowanie konsumentów o produktach spożywczych w
 Konferencja „Kontrola bezpieczeństwa i jakości żywności w łańcuc
 Konferencja „Kontrola żywności w łańcuchu spożywczym”
 Konferencja „Kontrola żywności w łańcuchu spożywczym”
 Konferencja „Składniki żywności – aktualne wymagania prawn
 Konferencja „Składniki żywności - aktualne wymagania prawne̶
 Konferencja „System gospodarowania opakowaniami w Polsce –
 Konferencja „Urzędowa kontrola żywności”
 Konferencja „Wpływ nowego unijnego rozporządzenia o ochronie dan
 Konferencja „Zapewnienie bezpieczeństwa żywności - Wytyczne dla
 Konferencja „Zarządzanie i logistyka łańcuchem dostaw w przemyśl
 Konferencja „Znakowanie produktów spożywczych”
 Konferencja Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia. Zmiany prawne i ich sk
 Konferencja PFPŻ ZP "Prawne i etyczne aspekty reklamy żywności"
 Konferencja Problem bezpieczeństwa w międzynarodowym obrocie żywnością
 Kongres - Warszawa 2000
 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Izomery trans kwasów tłuszczowych
 Narada Wojewódzkich i Powiatowych koordynatorów programu edukacyjnego
 Narada Wojewódzkich i Powiatowych koordynatorów programu edukacyjnego
 Seminarium "Aktualne zasady znakowania i bezpieczeństwo środków spożyw
 Seminarium "Znakowanie żywności w przemyśle spożywczym w świetle obowi
 Seminarium „Handel wewnątrzwspólnotowy a środowisko – opak
 Seminarium „Znakowanie opakowanych produktów spożywczych –
 Seminarium PFPŻ ZP - "Zasady funkcjonowania systemu wczesnego ostrzega
 Seminarium szkoleniowe dla pracowników Federacji Konsumentów w zakresi
 Seminarium szkoleniowe dotyczące funkcjonowania systemu RASFF
 Szkolenie rozpoczynające realizację Dobrowolnego Programu Znakowania W
 Światowy Dzień Żywności - 2000
 VI Forum 100 - Doroczna Gala Przemysłu Żywnościowego
 VII Forum 100 - Doroczna Gala Przemysłu Żywnościowego
 Warsztaty "Fakty i mity o żywności. Substancje dodatkowe"
 Warsztaty "Fakty i mity o żywności. Wody butelkowane"
 Warsztaty "Nowe przepisy dotyczące stosowania dodatków w żywności̶
 Warsztaty "Nowe przepisy dotyczące stosowania dodatków w żywności̶
 Warsztaty "Nowe przepisy dotyczące stosowania dodatków w żywności̶
 Warsztaty "Root Cause Analysis – warsztat na temat różnych techn
 Warsztaty „Fakty i Mity o żywności. Substancje dodatkowe”
 Warsztaty „Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w praktyce”
 Warsztaty „Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w praktyce”
 Warsztaty „Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w reklamie”
 Warsztaty szkoleniowe PFPŻ ZP "Substancje dodatkowe i aromaty –
 Forum Ekonomiczne - 2001
 Panel sejmowy - 2001
 Światowy Dzień Żywności - 2001
 II Konwencja Liderów Biznesu Żywnościowego - 2001
 „Prawo żywnościowe w Polsce” - 2002
 "Polska Żywność w Europie" - Warszawa 2002
 "Polska Żywność w Europie" - Bruksela 2002
  Nowoczesne instrumenty finansowania agrobiznesu- 2002
 Konferencja prasowa - Raport 2002
 Spotkanie V4 - Kraków 2003
 Bezpieczeństwo żywności w Polsce i UE - 2003
 Bezpieczeństwo żywności w rozszerzonej UE - 2004
 Wizyta prezydenta CIAA - 2004
 II Kongres "Zywność, żywienie a zdrowie" - 2004
 Spotkanie V4 - Polagra 2004
 Kongres CIAA - 2004
 Bezpieczeństwo konsumenta w łańcuchu żywnościowym - 2004
 Opakowania żywności - 2005
 Aktualności
 Współpraca krajowa
 Członkostwo w Krajowej Izbie Gospodarczej
 Członkostwo w Pracodawcy RP
 Członkostwo w Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy
 Członkostwo w Radzie ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia
 Członkostwo w RGŻ
 Współpraca międzynarodowa
 Członkostwo w FoodDrinkEurope
 Członkostwo w SNE
 Członkostwo w UNESDA
 Publikacje
 Kwartalnik "Food-Lex"
 Polski Przemysł Spożywczy
 Prawo żywnościowe - założenia do ustawy
 Polski Przemysł Żywnościowy 2000
 Rynek napojów 2000
 Kongres 2000
 Sesje naukowe
 Sesje plenarne
 Fora problemowe
 Polski Przemysł Żywnościowy 2001
 Prawo żywnościowe - 2001
 Prawo żywnościowe i strategia bezpieczeństwa żywności
 Polski Przemysł Żywnościowy 2002
 Polski Przemysł Żywnościowy 2003
 Polski przemysł żywnościowy w UE
 INFO CENTRUM
 PRAWO ŻYWNOŚCIOWE
 PRZEPISY POLSKIE I UE
 POLSKIE
 UE
 KWARTALNIK FOOD-LEX DOSTĘP DLA PRENUMERATORÓW
 Spis opublikowanych artykułów
 Rocznik 2012
 Rocznik 2013
 Rocznik 2014
 Rocznik 2015
 Rocznik 2016
 Rocznik 2017
 Rocznik 2018
 Styczeń - marzec 2015 (numer 1/2015)
 Styczeń - marzec 2016 (numer 1/2016)
 Styczeń - marzec 2017 (numer 1/2017)
 Styczeń - marzec 2018 (numer 1/2018)
  Kwiecień - czerwiec 2016 (numer 2/2016)
 Kwiecień - czerwiec 2015 (numer 2/2015)
 Kwiecień - czerwiec 2017 (numer 2/2017)
 Kwiecień - czerwiec 2018 (numer 2/2018)
 Lipiec - wrzesień 2015 (numer 3/2015)
 Październik - grudzień 2012 (numer 1/2012)
 Styczeń - marzec 2013 (numer 1/2013)
 Kwiecień - czerwiec 2013 (numer 2/2013)
 Lipiec - wrzesień 2013 (numer 3/2013)
 Lipiec - wrzesień 2016 (numer 3/2016)
 Lipiec - wrzesień 2017(numer 3/2017)
 Lipiec - wrzesień 2018 (numer 3/2018)
  Październik - grudzień 2016 (numer 4/2016)
 Październik - grudzień 2013 (numer 4/2013)
 Październik - grudzień 2015 (numer 4/2015)
 Październik - grudzień 2017 (numer 4/2017)
 Kwiecień - czerwiec 2014 (numer 2/2014)
 Lipiec - wrzesień 2014 (numer 3/2014)
 Październik - grudzień 2014 (numer 4/2013)
 SERWIS PRAWNY PFPŻ
 Serwis prawny UE - przykład
 Serwis prawny PL - przykład
 ORGANIZACJE PRZEMYSŁU
 W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE
 BRANŻOWE WSPÓLNOTOWE
 ŻYWNOŚĆ I KONSUMENCI
 BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W DOMU
 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I DIETA
 ORGANIZACJE KONSUMENCKIE
 Federacja Konsumentów
 Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
 Polskie Towarzystwo Ekonomiki Gospodarstwa Domowego
 PRZYDATNE STRONY WWW
 MAPA SERWISU
 BIULETYN
 Polityka prywatności
 TRZYMAJ FORMĘ!
 Baza prawa żywnościowego Food-Lex
 ___MEMBERS___
 COCA COLA HBC Sp. z o.o.
 COCA COLA POLAND SERVICES Sp. z o.o.
 DANONE Sp. z o.o.
 DEVELEY POLSKA
 FERRERO POLSKA Sp. z o.o.
 FRITO LAY POLAND Sp. z o.o.
 HOOP POLSKA Sp. z o.o.
 KRAFT FOODS POLSKA Sp. z o.o.
 LORENZ BAHLSEN SNACK-WORLD Sp. z o.o.
 LU POLSKA
 LUBELLA S.A..
 MEAD JOHNSON NUTRITION POLAND
 NESTLE POLSKA S. A.
 NUTRICIA POLSKA Sp. z o.o.
 PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS POLAND Sp. z o.o.
 RIEBER FOODS POLSKA S.A.
 SM Gostyń
 TORUŃ PACIFIC Sp. z o.o.
 UNILEVER POLSKA S.A.
 WRIGLEY POLAND Sp. z o.o.
 ŻYWIEC ZDRÓJ S.A.
 FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI
 IZBA GOSPODARCZA "POLSKIE MIĘSO"
 STOWARZYSZENIE MŁYNARZY RP
 ZWIĄZEK POLSKICH PRZETWÓRCÓW MLEKA

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij