Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością

 • Farby drukarskie stosowane w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością – wymagania prawne w Unii Europejskiej - Marzena Pawlicka - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (4/2018)

 • Dobra praktyka produkcyjna w produkcji,  przetwarzaniu i dystrybucji materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością - Marzena Pawlicka - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (3/2018)

 • Wyroby z tłoczyw melaminowych przeznaczone do kontaktu z żywnością. Zastosowanie, zagrożenia, przepisy prawne - Marzena Pawlicka - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (2/2018)

 • Niejadalne osłonki przeznaczone do kontaktu z wyrobami mięsnymi, wędlinami oraz serami - charakterystyka, wymagania prawne, badania - Marzena Pawlicka - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (1/2018)

 • Bisfenol A w opakowaniach do żywności – nowe wymagania prawne - Marzena Pawlicka - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (4/2017)

 • Bezpieczeństwo materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością  w zakresie uwalniania węglowodorów olejów mineralnych (MOH) - Marzena Pawlicka - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (3/2017)  

 • Kontrola dokumentów dotyczących materiałów do kontaktu z żywnością – obowiązki przedsiębiorców branży spożywczej - Marzena Pawlicka - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (2/2017)

 • Materiały z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością – zmiany w przepisach prawnych - Marzena Pawlicka - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (1/2017)

 • Wymagania dotyczące bezpieczeństwa opakowań do żywności wyprodukowanych z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu - Marzena Pawlicka - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (3/2016)
 • Wymagania dotyczące bezpieczeństwa lakierowanych metalowych puszek stosowanych w przemyśle spożywczym - Marzena Pawlicka - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (2/2016)
 • Zastosowanie modeli migracji jako alternatywy dla laboratoryjnych metod  badania migracji z opakowań żywności - Marzena Pawlicka - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (1/2016)

 • Bezpieczeństwo zadrukowanych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - Marzena Pawlicka - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (4/2015)

 • Wymagania w zakresie badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - papier i tektura - Marzena Pawlicka - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (3/2015)
 • Wymagania w zakresie badania materiałów i wyrobów przeznaczonych  do kontaktu z żywnością - tworzywa sztuczne. Część II - Marzena Pawlicka - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (2/2015)

 • Wymagania w zakresie badania materiałów i wyrobów przeznaczonych  do kontaktu z żywnością - tworzywa sztuczne. Część I - Marzena Pawlicka - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (1/2015)

 • Bezpieczeństwo zabawek oferowanych wraz żywnością jako materiały promocyjne - Piotr Pokojski - Toruń-Pacific Sp. z o.o., Cereal Partners Poland (1/2015)

 • Materiały aktywne i inteligentne przeznaczone do kontaktu z żywnością – przykłady zastosowań, przepisy i wytyczne Unii Europejskiej - Marzena Pawlicka - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (1/2014)

 • Substancje czynne i produkty biobójcze przeznaczone do stosowania w materiałach kontaktujących się z żywnością. Część II - Elżbieta Buchmiet, Barbara Jaworska-Łuczak - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (1/2014)

 • Przekazywanie informacji  dotyczących  zgodności materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością w całym łańcuchu dostaw - Marzena Pawlicka - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (2/2013)

 • Okres przejściowy dotyczący badań na migrację materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością  - opinia Głównego Inspektoratu Sanitarnego (1/2013)

 • Substancje czynne i produkty biobójcze przeznaczone do stosowania w materiałach kontaktujących się z żywnością. Część I - Elżbieta Buchmiet, Barbara Jaworska-Łuczak - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (4/2013)