Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Raport EFSA: Pozostałości pestycydów w żywności
Zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej (art. 32 rozporządzenia (WE) nr 396/2005) EFSA przedstawiła roczny raport, który przedstawia analizę poziom pozostałości pestycydów w żywności na rynku europejskim.

Sprawozdanie podsumowuje wyniki zarówno skoordynowanego programu kontroli UE (EU MACP), jak i krajowych programów kontroli (MANCP). Raport zawiera również wyniki oceny ryzyka dla obu programów.

Skoordynowany przez UE wieloletni program kontroli (EU MACP) obejmuje produkty żywnościowe najczęściej spożywane przez obywateli UE, jak wskazano w rozporządzeniu UE 2019/533. Do 2020 EU MACP wybrano 12 produktów spożywczych: marchew, kalafiory, owoce kiwi (zielone, czerwone, żółte), cebula, pomarańcze, gruszki, ziemniaki, suszona fasola, brązowy ryż, ziarno żyta, wątroba bydlęca i tłuszcz drobiowy. 

Najważniejsze wnioski w ramach EU MACP:
 • Łącznie przeanalizowano 12 077 próbek.
 • 98,2% (11 868 próbek) nie zawierało mierzalnych poziomów pozostałości bądź stwierdzone poziomy nie przekraczały dozwolonych limitów:
  - 68,5% (8 278 próbek) nie zawiera mierzalnych poziomów pozostałości,
  - 29,7% (3 590 próbek) zawierało pozostałości pestycydów w granicach prawnych.
 • 1,7% (209 próbek) zawierało pozostałości przekraczające prawnie dopuszczalne limity, z których 0,9% (113 próbek) uznano za niezgodne w oparciu o niepewność pomiaru. 

Programy koordynowane przez UE i poszczególne kraje (EU MACP+MANCP)
Unijne programy monitorowania pestycydów obejmują zarówno wyniki skoordynowanego przez UE programu kontroli (EU MACP), jak i indywidualnych programów krajowych (MANCP), wdrożonych przez 28 państw członkowskich, Islandię i Norwegię. 

Najważniejsze wnioski w ramach EU MACP+MANCP:
 • Przeanalizowano łącznie 88 141 próbek.
 • 94,9% (83 666 próbek) mieściło się w granicach prawnych (83 666 próbek), z tego:
  - 54,6% (48 181 próbek) nie zawierało ilościowych pozostałości,
  - 40,3% zawierało ilościowe pozostałości nieprzekraczające limitów prawnych (35 485 próbek). 
 • Łącznie NDP zostały przekroczone w 5,1% próbek (4475), co stanowi wzrost w porównaniu z 2019 r. (3,9%). Biorąc pod uwagę niepewność pomiaru, stwierdzono, że 3,6% (3156 próbek) wszystkich próbek wywołało sankcje prawne lub działania egzekucyjne, co stanowi wzrost w porównaniu z 2019 r. (2,3%)

Narażenie z dietą i ocena ryzyka 
Analizę zagrożenia dla zdrowia konsumentów przeprowadzono przy użyciu deterministycznego modelu spożycia pozostałości pestycydów (PRIMo rev. 3.1), uważanego za konserwatywną metodologię oceny. Dla większości próbek analizowanych w ramach Programu monitorowania pestycydów 2020 (EU MACP i MANCP), narażenie z dietą na pestycydy, dla których dostępne są wartości orientacyjne oparte na zdrowiu (HBGV), prawdopodobnie nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia konsumentów w UE. 
W rzadkich przypadkach, w których obliczono, że narażenie z dietą na konkretną kombinację pestycydu/produktu przekracza orientacyjną wartość zdrowotną (przy zastosowaniu ostrożnych założeń) oraz dla tych pestycydów, dla których nie można było ustalić HBGV, właściwe organy podjęły odpowiednie i proporcjonalne środki naprawcze w celu rozwiązania problemu potencjalnego zagrożenia dla konsumentów. W przyszłych sprawozdaniach na temat pozostałości pestycydów w żywności deterministycznym ocenom narażenia będą towarzyszyć oceny probabilistyczne pojedynczych substancji, co pozwoli na lepszą ocenę ilościową możliwych zagrożeń i związanych z nimi niepewności.Raport EFSA dostępny jest na stronie: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7215

Wyniki skoordynowanego programu są dostępne na stronie internetowe: https://multimedia.efsa.europa.eu/pesticides-report-2020/

green

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij