Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > INFO CENTRUM > ŻYWNOŚĆ I KONSUMENCI > ORGANIZACJE KONSUMENCKIE > Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

PRAWO ŻYWNOŚCIOWE
ORGANIZACJE PRZEMYSŁU
ŻYWNOŚĆ I KONSUMENCI
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI W DOMU
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I DIETA
ORGANIZACJE KONSUMENCKIE
Federacja Konsumentów
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
Polskie Towarzystwo Ekonomiki Gospodarstwa Domowego
PRZYDATNE STRONY WWW
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

ul. Gizów 6,
01-249 Warszawa

Telefony
Sekretariat – (22) 634 0668 
Dział prawny i faks – (22) 634 0667
sekretariat@skp.pl
www.skp.pl/

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (SKP) zostało założone w marcu 1995 roku, a za cel stawia sobie rozwijanie świadomości konsumentów w zakresie posiadanego przez nich prawa do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, informacji, edukacji i reprezentacji, jak również ochrony ich interesów ekonomicznych i prawnych.

W Polsce najważniejszym partnerem dla Stowarzyszenia Konsumentów Polskich jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK); przedstawiciele Stowarzyszenia pracują m. in. w Radzie ds. Dobrych Praktyk Gospodarczych, Radzie Arbitra Bankowego czy Radzie przy Rzeczniku Ubezpieczonych,

Stowarzyszenie jest grupą ekspercką, a nie organizacją o masowym członkostwie, nie tworzy oddziałów terenowych, ściśle współpracuje natomiast z powiatowymi (miejskimi) rzecznikami konsumentów.

Zadaniami Stowarzyszenia są:

  • dostarczanie konsumentom informacji w postaci różnego rodzaju ulotek, broszur, prezentacji w mediach;
  • wpływanie na system prawnej ochrony konsumentów poprzez analizy istniejącego ustawodawstwa, poradnictwo prawne, udział w dyskusjach dotyczących systemu prawnego i inne;
  • zmiana stosunków pomiędzy konsumentami a profesjonalistami poprzez zachęcanie do tworzenia dobrowolnych kodeksów postępowania, czy organizację szkoleń dla sprzedawców.

Stowarzyszenie:

  • Przeprowadza własne badania towarów i usług, bądź zleca ich wykonanie niezależnym placówkom;
  • Przeprowadza badania rynku;
  • Opracowuje materiały edukacyjne i informacyjne;
  • Upowszechnia wiedzę o prawach konsumentów;
  • Występuje w obronie konsumentów przed władzami i organami wymiaru sprawiedliwości.

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij