Środowisko

 • Baterie  i akumulatory w przemyśle spożywczym - Małgorzata Kozicka-Ochal (4/2018)

 • Szkoda w środowisku, a obowiązki przedsiębiorcy - Joanna Kwaśny-Krajewska – kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland (4/2018)

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym stała się faktem - Magdalena Dziczek - Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK (3/2018)

 • Opłaty za f-gazy - Małgorzata Kozicka-Ochal (3/2018)

 • Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - Małgorzata Kozicka-Ochal (2/2018)

 • Opłaty za usługi wodne. Część II - Małgorzata Kozicka-Ochal (1/2018)

 • Nowe Prawo wodne w kontekście opłat za pobór wód i odprowadzanie ścieków - Małgorzata Kozicka-Ochal (4/2017)

 • Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw – co nas czeka w 2018 r.? - Anna Kamińska - Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. (4/2017)

 • Ograniczanie strat i marnotrawstwa żywności – kontekst prawny i prace w Polsce nad modelem MOST -  Danuta Kołożyn-Krajewska, Beata Bilska, Małgorzata Wrzosek - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Karol Krajewski - Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu (3/2017)

 • Zmiana systemu opakowaniowego w Polsce – czy powinniśmy się spieszyć? - Rafał Mordalski - Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. (1/2017)

 • Projekt ustawy Prawo wodne – stan prac legislacyjnych i potencjalne skutki dla branży spożywczej - Andrzej Gantner, Dorota Kozłowska – Polska Federacja Producentów Żywnosci Związek Pracodawców (3/2016)
   
 • Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta w Polsce w systemie gospodarowania odpadami opakowaniowymi – kierunki zmian - Rafał Mordalski - Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. (2/2016)
 • Nowe regulacje Unii Europejskiej z zakresu ochrony środowiska - Rafał Mordalski - Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. (1/2016)

 • Opakowania a rozszerzona odpowiedzialność producenta w Polsce - Rafał Mordalski - Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. (4/2015)

 • Rewizja dokumentu referencyjnego BAT dla branży spożywczej - Marcin Wiśniewski – Ministerstwo Środowiska (3/2015)
 • Opakowania po produktach – odpady czy wartościowe surowce? - Rafał Mordalski - Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. (3/2015)

 • Czy producent żywności może mieć obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Ewa Badowska - Domagała -- Górnicki Durowicz Badowska-Domagała Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. (2/2015)

 • A,B,C opłat za korzystanie ze środowiska - Małgorzata Kozicka-Ochal - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (1/2015)
 • Zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska. Część II Ochrona powierzchni ziemi oraz wód podziemnych - Ewa Badowska – Domagała - Kancelaria Radców Prawnych Górnicki Durowicz Badowska-Domagała Sp. p. (1/2015)

 • Opakowania wielomateriałowe w świetle Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - Ewa Badowska-Domagała  - Górnicki Durowicz Badowska-Domagała Kancelaria Radców Prawnych sp.p. (1/2014)

 • Pozwolenie zintegrowane - Ewa Badowska – Domagała - Kancelaria Górnicki Durowicz Badowska-Domagała Kancelaria Radców Prawnych sp.p (2/2014)

 • Rozładunek samochodów z towarami niebezpiecznymi – opinia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (2/2014)

 • Wyższe docelowe poziomy recyklingu impulsem do przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym – o trwałym wzroście i z nowymi miejscami pracy - Komunikat Komisji Europejskiej (3/2014)

 • Zmiana Ustawy - Prawo ochrony środowiska. Część I Pozwolenia zintegrowane - Ewa Badowska – Domagała - Kancelaria Radców Prawnych Górnicki Durowicz Badowska-Domagała Sp. p. (4/2014)

 • Odpadowa legislacja w Polsce. Co przedsiębiorców czeka w 2013 r.? - Agnieszka Jaworska - Stowarzyszenie EKO-PAK (1/2013)

 • Działalność w branży spożywczej a ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia. Część I - Ewa Rutkowska-Subocz – Kancelaria Salans (1/2013)

 • Działalność w branży spożywczej a ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia. Część II - Ewa Rutkowska-Subocz – Kancelaria Salans FMC SNR Denton Oleszczuk sp. k. (2/2013)

 • Działalność w branży spożywczej a ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia. Część III - Ewa Rutkowska-Subocz  - Salans FMC SNR Denton Oleszczuk sp. k. (3/2013)

 • Śpiące królewny na śmietniku – czyli „filerzy” i „recyklerzy” w obliczu zmian - Rozmowa Andrzeja Gantnera (PFPŻ ZP) z Agnieszką Jaworską (Stowarzyszenie EKO-PAK) (1/2013)

 • Ustawa  opakowaniowa po siedmiu latach rządowych prac w Sejmie - Agnieszka Jaworska - Stowarzyszenie EKO-PAK (2/2013)

 • Nowa ustawa o odpadach.  Co istotnego dla branży spożywczej? - Aneta Pacek-Łopalewska - Kancelaria Prawa Ochrony Środowiska (4/2013)


 • Wymagania zasadnicze dla opakowań i środowiskowe znakowanie opakowań - Agnieszka Jaworska - Dyrektor Generalny, Stowarzyszenie EKO-PAK (1/2012)

 • Najważniejsze wymagania środowiskowe przy uruchamianiu przedsiębiorstwa przetwórstwa żywności - Ewa Rutkowska-Subocz – Kancelaria Salans (1/2012)