Mapa serwisu

 Strona główna
 Slider górny
  Baza Aktów Prawnych
 Przepisy polskie
 Działalność przedsiębiorstw
 Laboratoria
 Dodatki do żywności
 Eliminacja barier technicznych, normy, znaki towarowe
 Bezpieczeństwo, higiena i weterynaria
 Instytucje i komitety doradcze
 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością
 Napromienianie żywności
 Nowa żywność i GMO
 Paczkowanie, miary oraz ceny
 Pobieranie próbek
 Przepisy - Cukier
 Przepisy - Miód
 Przepisy - Napoje
 Przepisy - Owoce i warzywa, przyprawy, grzyby
 Przepisy - Mięso
 Przepisy - Mleko i produkty mleczne, organizacja rynku
 Przepisy - Ryby i skorupiaki
 Przepisy - Słodycze
 Przepisy - Tłuszcze i oleje
 Przepisy - Zboża
 Przepisy - Żywność głęboko mrożona
 Reklama, handel, konsumenci
 Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 Środki żywienia zwierząt
 Środowisko
 Transport
 Urzędowa kontrola żywności i pasz
 Wzbogacanie żywności i suplementy diety
 Zanieczyszczenia i pozostałości
 Zapewnienie jakości, oznaczenia geograficzne i nazwy pochodzenia
 Znakowanie żywności
 Żywienie
 Żywność produkowana metodami ekologicznymi i integrowanymi
 Pozostałe przepisy
 Przepisy UE
 Laboratoria i metody analityczne
 Dodatki do żywności
 Eliminacja barier technicznych, normy, znaki towarowe
 Bezpieczeństwo, higiena i weterynaria
 Instytucje unijne, ogólne prawo żywnościowe
 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, urządzenia
 Napromienianie żywności
 Nowa żywność, żywność tradycyjna i GMO
 Paczkowanie, miary oraz ceny
 Pobieranie próbek
 Przepisy - Cukier
 Przepisy - Drób i jaja
 Przepisy - Mięso
 Przepisy - Miód
 Przepisy - Napoje
 Przepisy - Owoce i warzywa, przyprawy, grzyby
 Przepisy - Mleko i produkty mleczne
 Przepisy - Ryby i skorupiaki
 Przepisy - Słodycze
 Przepisy - Tłuszcze i oleje
 Przepisy - Zboża
 Przepisy - Żywność głęboko mrożona
 Reklama i handel
 Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 Środki żywienia zwierząt
 Środowisko
 Urządzenia dla przetwórstwa
 Urzędowa kontrola żywności i pasz
 Urzędowy monitoring żywności
 Wzbogacanie żywności i suplementy diety
 Zanieczyszczenia i pozostałości
 Zapewnienie jakości, oznaczenia geograficzne i nazwy pochodzenia
 Znakowanie żywności
 Żywność produkowana metodami ekologicznymi
 Pozostałe przepisy
 Ostatnio opublikowane
 Artykuły
 ABC Listerii monocytogenes. Występowanie i kontrola zakażeń
 ABC prawa żywnościowego - Prawo żywnościowe w systemie źródeł prawa
 Aktualizacja wytycznych naukowo-technicznych EFSA na temat przygotowan
 Aktualne prace Unii Europejskiej w obszarze dodatków do żywności
 Aktualny stan prawny w pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
 Badania opinii konsumentów jako dowód w procesach sądowych w branży sp
 Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
 Bezpieczeństwo materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w za
 Bezpieczeństwo zabawek oferowanych wraz żywnością jako materiały promo
 Bezpieczeństwo zadrukowanych materiałów i wyrobów przeznaczonych do ko
 Bisfenol A w opakowaniach do żywności – nowe wymagania prawne
 Błonnik pokarmowy - definicja, znakowanie, zalecenia żywieniowe oraz i
 Czy Kodeks Żywnościowy jest obowiązkowy? - Znaczenie norm Kodeksu Żywn
 Czy producent żywności może mieć obowiązki wynikające z Ustawy z dnia
 Debata kwartalnika „Food-Lex” pt. „Funkcjonowanie Sy
 Eksport żywności z Polski do Stanów Zjednoczonych
 Enzymy spożywcze – stan prawny w Unii Europejskiej
 Etykietowanie wartością odżywczą w świetle wymagań prawnych
 Etykietowanie wielopaków
 Glikozydy stewiolowe – alternatywa dla cukru
 Globalne normy jakościowe na przyprawy i zioła kulinarne – wyzw
 Higiena żywności – przegląd dorobku Komisji Kodeksu Żywnościoweg
 Kodeks żywnościowy - normy, wytyczne oraz kodeksy praktyki dla mięsa
 Kolejne zmiany ustawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie pierwiastków
 Kontrola dokumentów dotyczących materiałów do kontaktu z żywnością 
 Kontrole podatkowe u przedsiębiorców z branży spożywczej
 Kryteria mikrobiologiczne dotyczące środków spożywczych
 Materiały aktywne i inteligentne przeznaczone do kontaktu z żywnością
 Mięso odkostnione mechanicznie – niekończąca się historia
 Mleko i produkty mleczne – przegląd dorobku i prac Komisji Kodek
 Nanotechnologia w żywności
 Naruszenia prawa żywnościowego w orzecznictwie. Sądy o karach
 Niejadalne osłonki przeznaczone do kontaktu z wyrobami mięsnymi, wędli
 Nowa ulga podatkowa w podatkach dochodowych tzw. ulga na badania i roz
 Nowa ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług – odejście o
 Nowe kwestie problematyczne odnoszące się do znakowania wartością odży
 Nowe Prawo wodne w kontekście opłat za pobór wód i odprowadzanie ściek
 Nowe regulacje prawne w zakresie żywności i żywienia w szkołach - już
 Nowe regulacje Unii Europejskiej z zakresu ochrony środowiska
 Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 Odbudowa zaufania do żywności. Prace punktu kontaktowego ds. oszustw ż
 Odpowiedzialność odszkodowawcza za produkt żywnościowy
 Ograniczanie strat i marnotrawstwa żywności – kontekst prawny i
 Ograniczenie działalności centrów logistycznych, magazynowych i dystry
 Opakowania a rozszerzona odpowiedzialność producenta w Polsce
 Opakowania po produktach – odpady czy wartościowe surowce?
 Opłaty za usługi wodne
 Oznakowania środowiskowe opakowań
 Pobierz bezpłatny egzemplarz
 Pojęcie „żywności specjalnego przeznaczenia medycznego”
 Pozwolenia zintegrowane
 Praktyczne aspekty wykorzystywania zaleceń stowarzyszeń lekarzy, diete
 Produkt ekologiczny po dwóch stronach Oceanu – partnerstwo w eko
 Produkty bezglutenowe – przepisy prawne oraz inne wymagania
 Produkty spożywcze wzbogacane
 Produkty wprowadzane do obrotu po raz pierwszy
 Produkty z pogranicza (borderline products) – zarys problematyki
 Projekt ustawy – Prawo wodne. Stan prac legislacyjnych i potencj
 Projekty aktów delegowanych w sprawie żywności dla niemowląt i małych
 Przetworzone owoce i warzywa - przegląd dorobku i prac Komisji Kodeksu
 Przewodnik Komisji Europejskiej dotyczący kategorii środków spożywczyc
 Punkt Kontaktowy ds. Produktów
 Reforma RODO
 Regulacje prawne dotyczące Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego O
 Regulacje prawne dotyczące handlu internetowego w kontekście sprzedaży
 Regulacje prawne dotyczące handlu internetowego w kontekście sprzedaży
 Rejestracja wzorów przemysłowych i znaków towarowych w Polsce
 Rewizja dokumentu referencyjnego BAT dla branży spożywczej
 Rewolucyjne zmiany w prawie własności przemysłowej
 Rozporządzenie 1169/2011 – duże wyzwanie, a czasu coraz mniej
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011
 Rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji
 Urzędowa kontrola materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 Wprowadzenie w błąd a zafałszowanie na gruncie ustawy o jakości handlo
 Wsparcie dla innowacji w przemyśle rolno - spożywczym
 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa lakierowanych metalowych puszek sto
 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa opakowań do żywności wyprodukowanyc
 Wymagania w zakresie badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do k
 Wymagania w zakresie badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do ko
 Wymagania w zakresie badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do ko
 Wyroby z tłoczyw melaminowych przeznaczone do kontaktu z żywnością 
 Wytyczne dotyczące elastyczności brzmienia oświadczeń żywieniowych na
 Zanieczyszczenie żywności pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia
 Zanieczyszczenie żywności pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia –
 Zasada przenoszenia substancji dodatkowych (carry-over)
 Zastosowanie modeli migracji jako alternatywy dla laboratoryjnych meto
 Zawartość mięsa – teoria i praktyka obliczeniowa
 Zboża i rośliny strączkowe – odżywcze nasiona dla zrównoważonej
 Zmiana Ustawy prawo ochrony środowiska. Część I
 Zmiana Ustawy prawo ochrony środowiska. Część II ochrona powierzchni z
 Znakowanie środków spożywczych w zakresie aromatów
 Znakowanie żywności – prace Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WH
 Znakowanie żywności krajem lub miejscem pochodzenia
 Żywność ekologiczna
 Trzy lata funkcjonowania w Polsce samoregulacji w zakresie reklamy żyw
 Wywiad Federacja- GIS
 e-Food-Lex
 2019
 Nr 1/2019
 2018
 Nr 1/2018
 Nr 2/2018
 Nr 3/2018
 Nr 4/2018
 2017
 Nr 1/2017
 Nr 2/2017
 Nr 3/2017
 Nr 4/2017
 2016
 Nr 1/2016
 Nr 2/2016
 Nr 3/2016
 Nr 4/2016
 2015
 Nr 1/2015
 Nr 2/2015
 Nr 3/2015
 Nr 4/2015
 2014
 Nr 1/2014
 Nr 2/2014
 Nr 3/2014
 Nr 4/2014
 2013
 Nr 1/2013
 Nr 2/2013
 Nr 3/2013
 Nr 4/2013
 2012
 Nr 1/2012
 Spis opublikowanych artykułów
 ABC prawa żywnościowego
 Ceny i podatki
 Dodatki do żywności
 Handel
 Higiena i weterynaria
 Inne
 Innowacyjność
 Kodeks Żywnościowy
 Konkurencja
 Laboratoria
 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością
 Nowa żywność i GMO
 Produkty ekologiczne
 Reklamacje
 Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 Środowisko
 Urzędowa kontrola żywności i pasz
 Wzbogacanie żywności
 Zanieczyszczenia
 Zapewnienie jakości
 Znakowanie żywności
 Przewodniki i wytyczne
 Przewodniki znakowanie
 Inne przewodniki i wytyczne
 Dodatki do Żywności
 Zanieczyszczenia
 Info Centrum
 Jakość i bezpieczeństwo żywności
 Inspekcje
 Laboratoria akredytowane
 Instytuty Naukowo Badawcze
 Urzędy
 Zaprenumeruj Food Lex
 Potwierdzenie rejestracji
 Reklama
 Kontakt
 Logowanie
 Wyszukiwarka
 Mapa serwisu